Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Natalia Łajszczak

Natalia Łajszczak
Biogram

Natalia Łajszczak- projektantka graficzna oraz edukatorka. Absolwentka Wydziału Nowych Mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Informatycznych. Projektuje publikacje oraz identyfikacje wizualne. Pracuje między innymi w PJATK, gdzie prowadzi pracownię sitodruku oraz zajęcia z prototypowania publikacji. Związana z międzynarodowym stowarzyszeniem typograficznym ATypI (Association Typographique Internationale), w ramach którego koordynuje organizację i produkcję video konferencji Tech Talks.

Od czasu do czasu organizuje i prowadzi warsztaty z zakresu sitodruku oraz zinów.

Kontakt