Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych. 

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. sztuki. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Jan Cieślak

biogram

(ur. 1990) Studiował na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2009-2011) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Wojciecha Cieśniewskiego w 2016 roku). Doktorat ASP w Warszawie obronił w 2022 roku.

Stypendia:

Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów (2014/15 i 2015/16)

Erasmus+ (2014/15), Newcastle University

Wybrane wystawy:

Galeria Pracownia Wschodnia “O Jezu, Jasio znowu nie żyje” (Warszawa, 2022)

Galeria Fibak “Nic” (Warszawa, 2016)

uczestnik wystawy Coming Out – najlepsze dyplomy ASP w Warszawie (2016)

Galeria Atrium, Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania, 2014)

_

Zajmuje się malarstwem i grafiką warsztatową.