Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Jan Cieślak

Jan Cieślak
Biogram

(ur. 1990) Studiował na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2009-2011) oraz na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Wojciecha Cieśniewskiego w 2016 roku). Doktorat ASP w Warszawie obronił w 2022 roku.

 • Stypendia:

  • Rektora ASP w Warszawie dla najlepszych studentów (2014/15 i 2015/16)

  • Erasmus+ (2014/15), Newcastle University

 • Wybrane wystawy:

  • Galeria Pracownia Wschodnia „O Jezu, Jasio znowu nie żyje" (Warszawa, 2022)

  • Galeria Fibak „Nic" (Warszawa, 2016)

  • uczestnik wystawy Coming Out – najlepsze dyplomy ASP w Warszawie (2016)

  • Galeria Atrium, Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania, 2014)

Zajmuje się malarstwem i grafiką warsztatową.

Kontakt