Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Jędrek Owsiński

Jędrek Owsiński
Biogram

Zajmuje się sztuką wizualną i biologią środowiskową. Uprawia malarstwo i rysunek. Prace graficzne wykonuje najczęściej w związku ze swoim zaangażowaniem w oddolne ruchy społeczne i ekologiczne. Zajmuje się też wizualizacjami powiązanymi z muzyką. Jako biolog specjalizował się w ekologii behawioralnej. Pracuje w szkole, organizuje wyjazdy do lasu nastawione na wieloaspektowe przeżywanie związków ze środowiskiem. W edukacji szuka związków z happeningiem. W swoim malarstwie podejmuje temat związków twórczości z naturą, oraz natury ludzkiej twórczości. Inspiruje się między innymi tradycjami ludowymi. Swoje prace oraz wizualizacje pokazywał m.in. w Galerii Promocyjnej, Filharmonii Podlaskiej, Teatrze Nowym, Muzeum Polin, Domu Chemika w Puławach, i wielu miejscach, które nie są znanymi instytucjami sztuki.

Kontakt