Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Mikołaj Chylak

Biogram

Artysta wizualny. Prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Wzornictwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 2018 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2019 na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie obronił pracę doktorską „Atlas jako zbiór i podróż". Specjalizuje się w malarstwie, a także rysunku i sitodruku, tworzy wizualizacje do koncertów muzyki współczesnej oraz małe formy rzeźbiarskie. W latach 2012 – 2014 był współorganizatorem „Wolnych lotów", cyklicznych imprez umożliwiających współpracę artystów wizualnych oraz muzyków. Swoje prace oraz wizualizacje pokazywał m.in. w Biurze Wystaw, Galerii Kordegarda, Galerii Promocyjnej, Instytucie Polskim (w Berlinie i Lipsku), Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Szczecińskiej, Teatrze Nowym, Żydowskim Instytucie Historycznym, Muzeum Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, Sichuan Fine Arts Institute. W 2022 wspólnie z ukraińską artystką Lesią Khomenko stworzył pracę prezentowaną w przestrzeni miejskiej Berlina (w ramach projektu IAM „Zabójstwo do przyjęcia") oraz w galerii Artsvit (Dniepr).

W swojej pracy artystycznej bada europejski pomysł na cywilizację, jego niespójności, poetyckość, jak również tkwiącą w nim przemoc. Artystę inspirują prasowe zdjęcia, historia sztuki i kadry z filmów. Na ich podstawie buduje złożoną ikonografię swoich prac.

Kontakt