Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Michał Chojecki

Michał Chojecki
Biogram

Michał Chojecki – ur. 1985, artysta wizualny, pedagog i wydawca. Autor zinów i książek artystycznych, m.in. „Jak zrobić zina? Self-publishing dla artystek i artystów" (2022) oraz „Jak zrobić książkę?" (2017).

Od 2014 roku prowadzi Oficynę Peryferie, pracownię drukarsko-introligatorską oraz wydawnictwo, zajmujące się niszowymi formami publikacyjnymi, takimi jak: artbooki, ziny i serie graficzne. Z Oficyna wystawiał się na najważniejszych targach książki artystycznej, m.in: Tokyo Art Book Fair, Volumes Zurych, Index ABF Mexico City, Miss Read Berlin, Bergen Art Book Fair, Sprint Milano i innych.

Od 2009 pracuje na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie obecnie prowadzi I Pracownię Rysunku i Malarstwa.

Kontakt

socialmedia: @oficynaperyferie