Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Aneta Zdziech

Biogram

Artystka wizualna, projektantka. Specjalizuje się w grafice edytorskiej. Absolwentka warszawskiej ASP, dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskała na wydziale grafiki. Pracuje multidyscyplinarnie; swoje projekty bazuje na researchu i złożonym opowiadaniu historii. Zaangażowana społecznie, lubi zadawać pytania. Koordynatorka projektów, współorganizatorka akcji viva pieski. Asystentka w Pracowni projektowania książki i publikacji cyfrowych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kontakt