Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych.

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Łukasz Zembaty

Biogram

Urodzony w 1981 w Warszawie. Grafik i drukarz. Ukończył wydział grafiki na Europejskiej Akademii Sztuk. Współzałożyciel Pracowni Wschodniej w której przestrzeni powstała Pracownia Sitodruku SITO, jako jeden z pierwszych w Polsce kolektywów drukarskich. Drukarz kolektywu PHU Sitex specjalizującego się w realizacji nietypowych sitodrukarskich zleceń m.in dla Muzeum Narodowego, MSN, CSW, galerii: Czułość, Leto, BWA Warszawa, Lokal 30 oraz dla licznych artystów i projektantów. Od 2013 opiekuje się pracownią sitodruku na stanowisku starszego referenta technicznego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kontakt