Potencjalne narracje

19 października do 6 listopada 2022
Galeria Pracownia Wschodnia
Potencjalne narracje

Yulia Krivich

Jean-Samuel N’Sengi

Tomasz Saciłowski

Pracownia Wschodnia, kawiarnia Trzy Kruki & galeria plenerowa JIL

Otwarcie wystawy w Pracowni Wschodniej i kawiarni Trzy Kruki: środa 19.10, godz. 18 / w galerii plenerowej JIL: sobota 22.10, godz. 18

Wystawa prezentuje zrealizowane w ostatnim czasie projekty, które wykorzystują na różne sposoby medium fotografii, przybliżając pozornie odległe podejścia do „robienia" zdjęć — od eksperymentów w ciemni, przez obserwację i dokumentowanie natury, aż po działania postartystyczne i performans dokamerowy.

„Potencjalne narracje" to również teksty, podcast i spotkania, w ramach których poruszamy kwestie « wywoływania » zdjęć i ich manipulacji oraz kształtowania poprzez fotograficzne kadry naszych wyobrażeń o rzeczywistości.

Artystka i aktywistka Yulia Krivich (ur. 1988) zaprasza do fotografowania osoby mieszkające i przebywające w sąsiedztwie Placu Hallera. Poprzez swoje działanie artystka włącza lokalną społeczność, której sama jest częścią. W swoich projektach Krivich łączy fotografię dokumentalną i artystyczną oraz tematy polityczne z osobistymi narracjami. Artystka coraz częściej porusza kwestie języka a jej gesty przyjmują formę aktywizmu. Dekolonialne spojrzenie Krivich na współzależność pola sztuki i geopolityk wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz fakt współtworzenia przez artystkę kolektywnych przedsięwzięć służących budowaniu sojuszy i wsparcia a także szerzenia wiedzy i aktualizowania wyobrażeń dotyczących Europy Wschodniej stają się istotnym komentarzem dotyczącym sprawczości w czasach nakładających się kryzysów.

Poprzez fotografię, wideo i performans Jean-Samuel N’Sengi (ur. 1994) przywołuje artystyczno-historyczne referencje i włącza wątki osobiste, kreując barwne i pełne napięć obrazy. Łącząc wizualną autoekspresję i introspekcję, a także balansując między teraźniejszością a przeszłością, N’Sengi eksploruje relacje z własnym ciałem i ciałami osób, które zaprasza do wspólnych realizacji performatywnych i choreografii. Pochodzący z Brukseli artysta umieszcza się w ciele „innego" oraz innych tożsamości, aby wizualizować bliskie mu pojęcia queerowej subiektywności, subwersji i mikropolityczności.

Tomasz Saciłowski (ur. 1972) prezentuje na wystawie aranżację przestrzenną zbudowaną z wielobarwnych „rysunków" wykonywanych w całkowitej ciemności laserem na transparentnych foliach stosowanych w reklamie. Do tworzenia swoich fotogramów Saciłowski wykorzystuje różne materiały i techniki analogowej fotografii, często odwołując się przy tym do natury i czerpiąc z logiki ponownego użycia na wpół zniszczonych materiałów foto-i-graficznych oraz taśm filmowych. Saciłowski testuje możliwości różnych technik i eksponowania efektów swoich światło-materialnych eksploracji w różnych kontekstach. Za każdym razem konsekwentnie podważa estetykę, z którą jest kojarzony.

Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca zapis rozmów z Yulią Krivich i Tomaszem Saciłowskim oraz esej o twórczości Jean-Samuela N’Sengi.

Kurator: Romuald Demidenko

Projekt plakatu: Mikołaj Grabowski

Zdjęcia z ekspozycji