Maski

22 grudnia do 16 stycznia 2022
Galeria Pracownia Wschodnia
Maski

Michał Żabko-Potopowicz

Maska jest formą nierozerwalnie związaną z kulturą człowieka.

Może być przedmiotem i podmiotem. Modelem ideowym, archetypem, przedłużeniem ciała. Maska jest formą przynależności plemiennej, ten fakt zyskuje nowe znaczenie w czasie trwającej pandemii.

Michał Żabko-Potopowicz prezentuje nam makiety / modele szesnastu masek.

To maski pozbawione swojej funkcji. To rzeźby skupione na frontalnym wyrazie. To formy zbliżające się do sztuki ludowej / art brut, ale wyzerowane białym kolorem.

Te prymitywne i surowe obiekty, są wykonane w skali lekko powiększonego portretu, maski teatralnej, obrzędowej. Każda z rzeźb ma wyjątkowy charakter cech formalnych, które są w pełni otwarte na interpretację.

Cykl powstał w 2007 roku.

Zdjęcia z ekspozycji