Kto będzie płakał ostatni?

11 marca do 26 marca 2023
Foto Pracownia Wschodnia
Kto będzie płakał ostatni?

Kolektyw HYDROZA

Foto Pracownia Wschodnia zaprasza na wystawę fotograficzną kolektywu HYDROZA pod tytułem „Kto będzie płakał ostatni?"

Astrida Neimanis jest autorką koncepcji hydrofeminizmu badającej związki między płcią, żywiołem wody i naszym środowiskiem. W swoim sztandarowym tekście „Hydrofeminizm, czyli stawanie się ciałem wodnym" badaczka wskazuje na wodę jako budulec przekaźnik i archiwum znaczeń. Ciało ludzkie, u noworodka składające w aż 80 % z wody, staje się dzięki temu integralną częścią przyrody i całego złożonego systemu przekazywania treści. Idea ciała wodnego wprowadzona przez Neimanis zyskuje kształt w pracach sześciu fotografek współtworzących kolektyw Hydroza*, (Jadwiga Janowska, Jagoda Malanin, Iga Mroziak, Kasia Rysiak, Milena Soporowska i Kasia Ślesińska). Ich projekty eksplorują temat wody jako źródła życia, pamięci, przemocy i opresji.

Wystawa prezentuje projekty składające się ze zdjęć, obiektów oraz prac multimedialnych.

Matronat: Monika Szewczyk-Wittek

Wernisaż 11.03.2023 g. 18:00

Czas trwania wystawy: 11-26 marca 2023

środa-piątek 16-20
sobota-niedziela 12-20

*Kolektyw powstał dzięki spotkaniu na Nikon Noor Academy w Warszawie w 2022 r.

Wydarzenie na FB

Zdjęcia z wystawy: foto FPW, Stan Wawrzecki, Iga Mroziak

   

Foto Pracownia Wschodnia invites you to a photo exhibition by the HYDROZA collective, under the title „Who will cry last?”

Astrida Neimanis is the author of the concept of hydrofeminism, which explores the relationship between gender, the element of water and our environment. In her flagship text „Hydro-feminism, or becoming a water body," the researcher points to water as a building block transmitter and archive of meaning. The human body, in an infant consisting of as much as 80% water, thus becomes an integral part of nature and the whole complex system of transmitting content.

The idea of the water body introduced by Neimanis takes shape in the works of six Polish photographers who co-found the Hydroza* collective, (Jadwiga Janowska, Jagoda Malanin, Iga Mroziak, Kasia Rysiak, Milena Soporowska and Kasia Slesinska). Their projects explore the theme of water as a source of life, memory, violence and oppression.

The exhibition presents projects consisting of photos, objects and multimedia works.

Matronage: Monika Szewczyk-Wittek

Opening 11.03.2023, 18:00

Exhibition duration: 11-26.03.2023

Wednesday-Friday 16-20 Saturday-Sunday 12-20

*Collective Hydroza was formed thanks to the energy of Nikon Noor Academy in Warsaw in 2022.

Event on FB

Photos from the exhibition: foto FPW, Stan Wawrzecki, Iga Mroziak

Zdjęcia z ekspozycji