Antropografia

10 maja do 21 maja 2023
Foto Pracownia Wschodnia
Antropografia

Foto Pracownia Wschodnia

Foto Pracownia Wschodnia ma przyjemność zaprezentować wybór fotografii wykonanych przez artystki i artystów zrzeszonych w kolektywie FPW.

Tytuł „antropografia" jest słowem-kluczem zarówno dla określenia interakcji między człowiekiem a jego środowiskiem, jak również obszaru zainteresowań autorów w prezentowanych pracach.

Wszystkie fotografie to odbitki żelatynowe wykonane osobiście przez każdego/ą z autorów/ek w ciemni FPW.

Z dumą prezentujemy gościa specjalnego wystawy, Tomka Świerżewskiego, z serią „powrót z gwiazd" – składającą się z odbitek wykonanych na bardzo cienkim papierze barytowym, produkowanym niegdyś w jednym z krajów Wschodniej Europy.

W wystawie biorą udział: Andrea Beggio, Federico Caponi, Patrycja Koehler, Tomasz Jakub Motyka, Kasia Rysiak, Ponurek Tomek Świerżewski

Wernisaż wystawy Noc Muzeów

13.05.2023 g. 20-24

wystawa otwarta: 10-21.05.2023

środa-piątek 16-20 sobota-niedziela 12-20

Zapraszamy! zespół FPW

Wydarzenie na FB

   

FPW is glad to show you a selection of photographs made by their members.

The title „antropografia" is intended as a keyword to describe interaction between man and his environment, and it is a possible definition of the field of interest shown by these authors and their images.

All the pictures are handmade gelatin silver prints crafted by each individual author in our facilities.

As a special guest we are proud to show the series „powrót z gwiazd" by Tomek Świerżewski, consisting of prints made on very thin barite paper once produced in an Eastern European country.

Artists: Andrea Beggio, Federico Caponi, Patrycja Koehler, Tomasz Jakub Motyka, Kasia Rysiak, Ponurek Tomek Świerżewski

Vernissage Noc Muzeów

13.05.2023 20-24

exhibition duration: 10-21.05.2023

Wednesday-Friday 16-20 Saturday-Sunday 12-20

Come on in! FPW team

Event on FB

Zdjęcia z ekspozycji