Anima

16 października do 30 października 2021
Pracownia Wschodnia
Anima

Kasia Rysiak

ANIMA (łac. dusza, wiatr, powietrze)

Projekt tworzy cykl czarno białych fotografii analogowych, którym towarzyszy ścieżka dźwiękowa. Nałożone zostały na siebie krajobrazy polskich parków narodowych oraz portrety zwierząt poddanych taksydermii.

Praca nad cyklem rozpoczęła się w Teremiskach przy okazji wizyty w Obozie dla Puszczy. W 2017 i 2018 roku artystka podróżowała po polskich lasach i rezerwatach (Puszcza Białowieska, Tatrzański Park Krajobrazowy, Rezerwat Przyrody Krutynia, Rezerwat Przyrody Choczewskie Cisy, Poleski Park Narodowy, Puszcza Knyszyńska, Rezerwat Przyrody Las Kabacki), a następnie wizytowała muzea etnograficzne, myślistwa i łowiectwa. Jednym z nich było Muzeum Wozownia w Kuźnicach, które zawiera najstarszą kolekcję eksponatów dermoplastycznych Antoniego Kocyana z drugiej połowy XIX wieku.

„Typowe dla fauny polskich puszcz i lasów zwierzęta, funkcjonujące w przestrzeniach muzealnych stanową wykrzywione pomniki ludzkich trofeów myśliwskich. Niekiedy ujęte w dramatycznym i nienaturalnym, choć w intencji naśladującym życie geście, tracą dawne znaczenie również edukacyjne. W obecnej dobie digitalizacji, kiedy możemy obcować z wysokiej jakości obrazem, przedstawiającym żywe zwierzęta w ich naturalnym środowisku, dawna sztuka taksydermii nie znajduje uzasadnienia. Przy wykorzystaniu techniki podwójnego naświetlenia klatki filmowej chcę umieścić zwierzęta z powrotem w ich naturalnym kontekście. Tym artystycznym gestem przywracam naturze to, co zostało jej wydarte, choćby za pomocą iluzorycznego happy endu. Jednocześnie podejmuję grę z wizją ochrony przyrody realizowaną przez ministerstwo środowiska."

Drugą częścią projektu jest ścieżka dźwiękowa. Kompozycja muzyczna, oparta na brzmieniu audio sfery fauny polskich lasów. Materiałem dźwiękowym są odgłosy wabików myśliwskich (gwizdków służących do wabienia i odstrzału zwierząt). Wabiki uwolnione od ich pierwotnego zadania zyskały funkcję instrumentów muzycznych.

Cykl składa się z 18 fotografii wykonanych w archiwalnej technice żelatynowo-srebrowej na papierze barytowym. Artystka wykonała własnoręcznie także wielkie powiększenia. Ponad metrowe fotografie są niewątpliwą gratką dla pasjonatów fotografii analogowej.

Działanie realizowane w ramach Programu „Mobilni w Kulturze 2021", finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Kasia Rysiak

Projektantka i artystka wizualna. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydziału Tkaniny i Ubioru oraz Wydziału Grafiki na ASP w Warszawie. Od 2009 roku działa na terenie Warszawy jako artystka interdyscyplinarna, edukatorka artystyczna, projektantka. Prowadziła markę odzieżową Mamapiki. Współtworzy kolektyw artystów Pracownia Wschodnia. Zrealizowała własny program edukacyjno-artystyczny FOTONY w Stowarzyszeniu Rozwój w Biały Dzień. Obecnie rozwija Foto Pracownię Wschodnią, a także projektuje szachy www.a00.pl

Antoni Kocyan (1836–1916)

Zoolog, leśnik, jeden z najbardziej znanych badaczy fauny w Tatrach. Od 1856 r. pracował w hucie w Kuźnicach, później jako leśniczy w Dolinie Kościeliskiej. W 1861 r. poznał tajniki preparowania okazów zoologicznych. Stworzył pierwszą kolekcję faunistyczną. Jego prace naukowe oraz okazy dermoplastyczne są obecnie wspaniałym źródłem wiedzy o faunie Tatr i przyczyniły się do uratowania wielu cennych gatunków. Kolekcje Kocyana znajdują się dziś w wielu muzeach na polskim i słowackim Podtatrzu. (źródło: regiontatry.pl)

Zdjęcia z ekspozycji