Stowarzyszenie Pracownia Wschodnia
ul. Władysława Skoczylasa 8
03-469 Warszawa