Pracownia Wschodnia to niezależny kolektyw artystyczny. Tworzymy unikalne na artystycznej mapie Warszawy centrum kultury typu „artist-run space”, opierające się na oddolnej inicjatywie artystek i artystów z różnych dziedzin sztuk wizualnych. 

Naszym fundamentem są dwie gałęzie działalności. Pierwszą z nich jest animacja kultury poprzez organizację wydarzeń dla szerokiej publiczności, prowadzenie galerii, szkoleń artystycznych czy wydawanie publikacji. Drugą natomiast jest tworzenie zaplecza warsztatowego, umożliwiającego lokalnym artystom i artystkom rozwijanie własnej działalności twórczej.

Pracownia Wschodnia to organizacja non-profit. Nie byłoby jej, gdyby nie zaangażowanie i praca od podstaw osób tworzących kolektyw. sztuki. Każdy lub każda z nas ma swoją własną twórczość, część z nas wykłada na różnych uczelniach lub pracuje dla rozmaitych instytucji, ale wierzymy, że łącząc siły, razem jesteśmy w stanie zrobić coś więcej – zarówno dla lokalnej kultury, jak i w obszarze sztuki.

Agnieszka Wach

biogram

Agnieszka Wach pochodzi z Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego, aktualnie żyje i pracuje w Warszawie. Absolwentka Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie (2012). Doktor w zakresie sztuki (2020). Od ukończenia studiów związana zawodowo z macierzystym Wydziałem, współpracuje z Romanem Woźniakiem w Pracowni Działań Przestrzennych. Od 2015 należy do kolektywu twórczego Pracownia Wschodnia. Tworzy interdyscyplinarne projekty. Traktuje rzeźbę jako bazę do eksperymentów przestrzennych i materiałowych. Uczestniczy w wystawach i czasem je aranżuje. Pracuje w zespołach projektowych. Jest autorką i współautorką wielu projektów konkursowych na realizacje w przestrzeni publicznej.

kontakt